ท่อดักท์ ท่อส่งลม (Ducting Work)- ท่อสไปร่อน (SPIRAL DUCT)

- ท่อกลม

- ท่อเฟล็กซ์แข็ง

- ท่อเฟล็กซ์อ่อน

- อุปกรณ์ที่ใช้ต่อกับท่อ

ท่อสไปร่อน (SPIRAL DUCT)- ท่อสไปร่อน เป็นท่อลมสำเร็จรูปลักษณะเป็นเกลียวตลอดเพิ่มความแข็งแรง ท่อสไปร่อนมี
น้ำหนักเบา เหมาะกับงานระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบดูดควัน กลิ่น เช่น
ลมร้อน ควัน ไอเสีย เป็นต้นสามารถทำการหุ้มฉนวนและทำสีได้ ท่อสไปร่อนประกอบติดตั้งได้ง่าย
ประหยัดเวลา

ท่อสไปร่อนมีลักษณะ 2 แบบ คือ แบบกลม และ แบบเหลี่ยม

ท่อสไปร่อนมี 2 ชนิด คือ สังกะสี และ สแตนเลส

ท่อสไปร่อนสังกะสี วัสดุเป็นเหล็กเคลือบสังกะสี ความหนาตั้งแต่ 0.45 มม. ถึง 1.5 มม. อุณหภูมิ -40 ถึง 250 องศา
ท่อสไปร่อนสแตนเลส ความหนาตั้งแต่ 0.40 มม. ถึง 0.60 มม. อุณหภูมิ -40 ถึง 450 องศา

ท่อสไปร่อนกลม ขนาดที่สามารถผลิตได้
ตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. (3") ไปถึง 1000 มม.(40") ยาวท่อนละ 3 เมตร

ท่อสไปร่อนเหลี่ยม ขนาดที่สามารถผลิตได้
ความสูง 150 มม.(6") ถึง 700 มม.(28")
ความกว้าง 550 มม.(22") ถึง 1000 มม.(40")

ท่อกลมตะเข็บข้าง
- ท่อกลม เป็นท่อสำเร็จรูปลักษณะมีตะเข็บแนวเดียวยาวเป็นเส้นตรง ท่อกลมมีน้ำหนักเบา
เหมาะกับงานระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ท่อดูดความร้อน ควันและกลิ่นต่างๆ

ท่อสไปร่อนมี 2 ชนิด คือ สังกะสี และ สแตนเลส

ท่อสไปร่อนสังกะสี วัสดุเป็นเหล็กเคลือบสังกะสี ความหนาตั้งแต่ 0.45 มม. ถึง 1.5 มม. อุณหภูมิ -40 ถึง 250 องศา
ท่อสไปร่อนสแตนเลส ความหนาตั้งแต่ 0.40 มม. ถึง 0.60 มม. อุณหภูมิ -40 ถึง 450 องศา

ท่อสไปร่อนกลม ขนาดที่สามารถผลิตได้
ตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. (3") ไปถึง 1000 มม.(40") ยาวท่อนละ 3 เมตรหน้าถัดไป >>