งานแสตนเลส
Stainless Steel Work          ปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนอัตราการบริโภคสินค้าและวัสดุที่ทำจากสแตนเลสเพิ่มมากขึ้น โดยมีอัตราการเติบโตปีละ 15% อัตราการใช้สแตเลสในประทเศไทยเฉลี่ยต่อประชากร 2.1 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับอัตราการบริโภคสแตนเลสในต่างประเทศ เช่นเกาหลีไต้ 12 กิโลกรัมต่อ คนต่อปี หรือ ไต้หวัน 18 กิโลกรัมต่อคนต่อปี

          จากข้อมูลเห็นได้ชัดว่าตลาดสแตนเลสมีโอกาสขยายตัวได้อีก ดังนั้นทางห้างฯ ได้ตระหนักดีถึงการผลิตสินค้าคุณภาพดีและตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยอาศัยประสบการณ์และความ ชำนาญในงานด้านนี้ รวมถึงเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับท่าน ลูกค้าในด้านเครื่องใช้แสตนเลส อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิค , เซมิคอนดักเตอร์ , ร้านอาหาร , ภัตตาคาร โดยใช้แสตนเลสเกรดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

 

Stainless Trolley : รถเข็นสเตนเลส

Stainless Table : โต๊ะสเตนเลส เก้าอี้สเตนเลส

Stainless Cabinet : ตู้สเตนเลส

Stainless Stair : บันไดสเตนเลส

Stainless Shelf : ชั้นสเตนเลส

Stainless Sink : อ่างสเตนเลส

Building & Accomodation (ประตูรั้ว ราวกันตก ราวบันไดสแตนเลส)

 

 

 

Stainless Trolley


Stainless Chair


Stainless Hood & Stair


Stainless Shelf


Stainless Sink


Building & Accomodation
(ประตูรั้ว ราวกันตก ราวบันได)