งานหุ้มฉนวน (Insulation Work)

หจก.สิทธิผล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

รับปรึกษา ติดตั้ง รื้อถอน งานหุ้มฉนวน และหุ้มแจ็กเก็ต สำหรับเก็บรักษาอุณหภูมิความร้อน หรือ รักษาอุณหภูมิความเย็นด้วยการหุ้มฉนวน เช่น
งานหุ้มฉนวนท่อน้ำร้อน (Steam Insulation) หุ้มฉนวนท่อน้ำเย็น (Chiller Pipe Insulation) ติดตั้งฉนวนถังน้ำร้อน และบริการหุ้มฉนวนถังน้ำเย็น เป็นต้น

วัสดุที่ใช้ในงาน : วัสดุที่เป็นฉนวนในการเก็บรักษาความร้อนและความเย็นมีหลายชนิดด้วยกัน อาทิเช่น งานหุ้มฉนวนที่ต้องใช้ฉนวนยางดำ ฉนวนใยหิน
ฉนวนโฟม การเลือกใช้วัสดุในงานหุ้มฉนวนขึ้นอยู่กับชนิดของงานหุ้มฉนวน และความเหมาะสมของงาน

วัสดุที่ใช้ทำแจ็กเก็ต : ในการทำแจ็กเก็ตมีวัสดุที่ใช้หลายชนิด ได้แก่ สแตนเลส (Stainless # 304) อลูมิเนียม (Aluminum) และสังกะสี(Galvanized)
ขึ้นอยู่กับงบประมาณและความเหมาะสมของงานหุ้มฉนวนแต่ละชนิด

1. งานหุ้มฉนวน ท่อสตีม (Insulation Steam Pipe)
2. งานหุ้มฉนวน ท่อน้ำมันร้อน (Insulation Hot Oil Pipe)
3. งานหุ้มฉนวน ถังน้ำร้อน หุ้มฉนวนถังน้ำเย็น
4. งานหุ้มฉนวน ท่อแอร์ดักท์ ท่อดักท์ส่งลมร้อน
งานหุ้มฉนวนเป็นการติดตั้งเพื่อเก็บรักษาอุณหภูมิ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความร้อน หรือ อุณหภูมิความเย็น การหุ้มฉนวนเพื่อการคงไว้ในอุณหภูมิ ที่ต้องการนั้น การหุ้มฉนวนมีความจำเป็นอย่างมาก และในการหุ้มฉนวนความร้อนหรือความเย็นนั้น จะต้องมีวัสดุที่สำคัญ เป็นหลัก คือ ฉนวน มีหลายชนิด หลากหลายตามต้องการในงานหุ้มฉนวนนั้น ๆ ฉนวนยางดำ ฉนวนใยหิน ฉนวนใยแก้ว

งานหุ้มฉนวน ถังน้ำร้อนก่อนการหุ้มฉนวนและแจ็กเก็ต

ถังน้ำร้อนก่อนการหุ้มฉนวนและแจ็กเก็ต

งานหุ้มฉนวน ราคาตามแบบ
รับปรึกษา ติดตั้ง รื้อถอน งานหุ้มฉนวน และหุ้มแจ็กเก็ต
สำหรับเก็บรักษาอุณหภูมิความร้อน หรือ รักษาอุณหภูมิความเย็นด้วยการหุ้มฉนวน เช่น งานหุ้มฉนวนท่อน้ำร้อน (Steam Insulation) หุ้มฉนวนท่อน้ำเย็น (Chiller Pipe Insulation) ติดตั้งฉนวนถังน้ำร้อน และบริการหุ้มฉนวนถังน้ำเย็น เป็นต้น


งานหุ้มฉนวน ถังน้ำร้อนก่อนการหุ้มฉนวนและแจ็กเก็ต

ถังน้ำร้อนก่อนการหุ้มฉนวนและแจ็กเก็ต

งานหุ้มฉนวน ราคาตามแบบ
รับปรึกษา ติดตั้ง รื้อถอน งานหุ้มฉนวน และหุ้มแจ็กเก็ต
สำหรับเก็บรักษาอุณหภูมิความร้อน หรือ รักษาอุณหภูมิความเย็นด้วยการหุ้มฉนวน เช่น งานหุ้มฉนวนท่อน้ำร้อน (Steam Insulation) หุ้มฉนวนท่อน้ำเย็น (Chiller Pipe Insulation) ติดตั้งฉนวนถังน้ำร้อน และบริการหุ้มฉนวนถังน้ำเย็น เป็นต้น

Insulation System


งานหุ้มฉนวน ชนิดใยหิน Boiler แจ็กเก็ตอลูมิเนียม

งานหุ้มฉนวน ชนิดใยหิน Boiler แจ็กเก็ตอลูมิเนียม
Installation rockwool insulation on Boiler of Paper Plant.

งานหุ้มฉนวน ชนิดใยหิน Boiler แจ็กเก็ตอลูมิเนียม

งานหุ้มฉนวน ชนิดใยหิน Boiler แจ็กเก็ตอลูมิเนียม
Installation rockwool insulation on Boiler of Paper Plant.

งานหุ้มฉนวน งานหุ้มฉนวนท่อน้ำร้อน (Steam Insulation) หุ้มฉนวนท่อน้ำเย็น (Chiller Pipe Insulation)

งานหุ้มฉนวน ราคาตามแบบ
รับปรึกษา ติดตั้ง รื้อถอน งานหุ้มฉนวน และหุ้มแจ็กเก็ต
สำหรับเก็บรักษาอุณหภูมิความร้อน หรือ รักษาอุณหภูมิความเย็นด้วยการหุ้มฉนวน เช่น งานหุ้มฉนวนท่อน้ำร้อน (Steam Insulation) หุ้มฉนวนท่อน้ำเย็น (Chiller Pipe Insulation) ติดตั้งฉนวนถังน้ำร้อน และบริการหุ้มฉนวนถังน้ำเย็น เป็นต้น

งานหุ้มฉนวน งานหุ้มฉนวนท่อน้ำร้อน (Steam Insulation) หุ้มฉนวนท่อน้ำเย็น (Chiller Pipe Insulation)

งานหุ้มฉนวน ราคาตามแบบ
รับปรึกษา ติดตั้ง รื้อถอน งานหุ้มฉนวน และหุ้มแจ็กเก็ต
สำหรับเก็บรักษาอุณหภูมิความร้อน หรือ รักษาอุณหภูมิความเย็นด้วยการหุ้มฉนวน เช่น งานหุ้มฉนวนท่อน้ำร้อน (Steam Insulation) หุ้มฉนวนท่อน้ำเย็น (Chiller Pipe Insulation) ติดตั้งฉนวนถังน้ำร้อน และบริการหุ้มฉนวนถังน้ำเย็น เป็นต้น

งานหุ้มฉนวน งานหุ้มฉนวนท่อน้ำร้อน (Steam Insulation) หุ้มฉนวนท่อน้ำเย็น (Chiller Pipe Insulation)

งานหุ้มฉนวน ราคาตามแบบ
รับปรึกษา ติดตั้ง รื้อถอน งานหุ้มฉนวน และหุ้มแจ็กเก็ต
สำหรับเก็บรักษาอุณหภูมิความร้อน หรือ รักษาอุณหภูมิความเย็นด้วยการหุ้มฉนวน เช่น งานหุ้มฉนวนท่อน้ำร้อน (Steam Insulation) หุ้มฉนวนท่อน้ำเย็น (Chiller Pipe Insulation) ติดตั้งฉนวนถังน้ำร้อน และบริการหุ้มฉนวนถังน้ำเย็น เป็นต้น

งานหุ้มฉนวน งานหุ้มฉนวนท่อน้ำร้อน (Steam Insulation) หุ้มฉนวนท่อน้ำเย็น (Chiller Pipe Insulation)

งานหุ้มฉนวน ราคาตามแบบ
รับปรึกษา ติดตั้ง รื้อถอน งานหุ้มฉนวน และหุ้มแจ็กเก็ต
สำหรับเก็บรักษาอุณหภูมิความร้อน หรือ รักษาอุณหภูมิความเย็นด้วยการหุ้มฉนวน เช่น งานหุ้มฉนวนท่อน้ำร้อน (Steam Insulation) หุ้มฉนวนท่อน้ำเย็น (Chiller Pipe Insulation) ติดตั้งฉนวนถังน้ำร้อน และบริการหุ้มฉนวนถังน้ำเย็น เป็นต้น

หุ้มฉนวนใยแก้ว เพื่อรักษาอุณหภูมิความเย็นภายในท่อส่งลม (ท่อดักส์)

งานหุ้มฉนวน ราคาตามแบบ
รับปรึกษา ติดตั้ง รื้อถอน งานหุ้มฉนวน และหุ้มแจ็กเก็ต
สำหรับเก็บรักษาอุณหภูมิความร้อน หรือ รักษาอุณหภูมิความเย็นด้วยการหุ้มฉนวน เช่น งานหุ้มฉนวนท่อน้ำร้อน (Steam Insulation) หุ้มฉนวนท่อน้ำเย็น (Chiller Pipe Insulation) ติดตั้งฉนวนถังน้ำร้อน และบริการหุ้มฉนวนถังน้ำเย็น เป็นต้น

งานหุ้มฉนวน งานหุ้มฉนวนท่อน้ำร้อน (Steam Insulation) หุ้มฉนวนท่อน้ำเย็น (Chiller Pipe Insulation)

งานหุ้มฉนวน ราคาตามแบบ
รับปรึกษา ติดตั้ง รื้อถอน งานหุ้มฉนวน และหุ้มแจ็กเก็ต
สำหรับเก็บรักษาอุณหภูมิความร้อน หรือ รักษาอุณหภูมิความเย็นด้วยการหุ้มฉนวน เช่น งานหุ้มฉนวนท่อน้ำร้อน (Steam Insulation) หุ้มฉนวนท่อน้ำเย็น (Chiller Pipe Insulation) ติดตั้งฉนวนถังน้ำร้อน และบริการหุ้มฉนวนถังน้ำเย็น เป็นต้น

งานหุ้มฉนวนกันความร้อนท่อสตีม

งานหุ้มฉนวนกันความร้อนท่อสตีม
งานหุ้มฉนวนกันความร้อนท่อสตีม ด้วยใยหินพร้อมหุ้มแจ็กเก็ตอลูมิเนียม กันความร้อน ปลอดภัยในการใช้งาน

งานหุ้มฉนวนกันความร้อนท่อสตีม

งานหุ้มฉนวนกันความร้อนท่อสตีม
งานหุ้มฉนวนกันความร้อนท่อสตีม ด้วยใยหินพร้อมหุ้มแจ็กเก็ตอลูมิเนียม กันความร้อน ปลอดภัยในการใช้งาน

งานรื้อถอน หรือ เปลี่ยน งานหุ้มฉนวนใยแก้ว เพื่อการรักษาอุณหภูมิความเย็นภายในท่อส่งลม (ท่อดักท์) เครื่องปรับอากาศ (Air Handing Unit : AHU ขนาด 20-30 Tons) จำนวน 30 เครื่อง เนื่องจากงานหุ้มฉนวนใยแก้วเก่าชำรุดและหมดสภาพ