หน้ากากแอร์ (Grille)- หน้ากากแอร์ติดเพดานเหลี่ยม

-หน้ากากเป่าข้างใบสองชั้น

- หน้ากากลมกลับใบชั้นเดียว

- หน้ากากลมกลับแบบถอดได้

- Fresh Air

หน้ากากแอร์ติดเพดานเหลี่ยม


 
 
หน้ากากแอร์ติดเพดาน
ชนิดเป่า 1 ทาง
สอบถามราคา
 
หน้ากากแอร์ติดเพดาน
ชนิดเป่า 2 ทาง
สอบถามราคา
 
 
หน้ากากแอร์ติดเพดาน
ชนิดเป่า 3 ทาง
สอบถามราคา
 
 
หน้ากากแอร์ติดเพดาน
ชนิดเป่า 4 ทาง
สอบถามราคา

หน้ากากแอร์ สำหรับฝ้าเพดานชนิดมาตรฐาน เป็นหน้ากากเหลี่ยม ผลิตด้วยอลูมิเนียม หนา 1.1 มม.
จึงมีความแข็งแรงทนทาน สามารถผลิตสีอลูมิเนียม หรือ อบสีขาว ปกติหน้ากากแอร์จ่ายลมออกมาใน
ปริมาณเท่ากันทุกทิศทาง

หน้ากากเป่าข้างใบสองชั้น


หน้ากากลมกลับใบชั้นเดียว


หน้ากากลมกลับแบบถอดได้


Fresh Air