ท่อดักท์ แอร์ดักท์ (Supply Air Duct)

หจก.สิทธิผล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

          รับออกแบบ ผลิต และติดตั้ง งานท่อดักท์ รับวางระบบแอร์ แอร์บ้าน แอร์โรงงาน รับเดินท่อดักส์ และจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น ซัมซุง มิตซู ฯลฯ
รับเหมางานระบบปรับอากาศ รับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แอร์ดักส์ ระบบส่งลมเย็น งานท่อดักส์โรงงาน งานท่อดักท์โครงการอาคาร ท่อดักท์ดูดกลิ่น สี
งานท่อดักท์ร้านอาหาร พร้อมให้คำปรึกษา จากผู้ชำนาญมากกว่า 25 ปี

รูปท่อดักท์แอร์

งานท่อดักท์แอร์ ราคาตามแบบ
งานท่อดักท์แอร์สังกะสี พร้อมเจาะช่องให้หัวจ่ายแอร์
รับออกแบบผลิต ติดตั้งงานท่อดักท์แอร์ด้วยทีมช่าง ที่มีความชำนาญ

รูปท่อดักท์แอร์

งานท่อดักท์แอร์ ราคาตามแบบ
งานท่อดักท์แอร์สังกะสี พร้อมเจาะช่องให้หัวจ่ายแอร์
รับออกแบบผลิต ติดตั้งงานท่อดักท์แอร์ด้วยทีมช่าง ที่มีความชำนาญ

รูปท่อดักท์แอร์

งานท่อดักท์แอร์ ราคาตามแบบ
งานท่อดักท์แอร์สังกะสี พร้อมเจาะช่องให้หัวจ่ายแอร์
รับออกแบบผลิต ติดตั้งงานท่อดักท์แอร์ด้วยทีมช่าง ที่มีความชำนาญ

รูปท่อดักท์แอร์

งานท่อดักท์แอร์ ราคาตามแบบ
งานท่อดักท์แอร์สังกะสี พร้อมเจาะช่องให้หัวจ่ายแอร์
รับออกแบบผลิต ติดตั้งงานท่อดักท์แอร์ด้วยทีมช่าง ที่มีความชำนาญ

รูปท่อดักท์แอร์

งานท่อดักท์แอร์ ราคาตามแบบ
งานท่อดักท์แอร์สังกะสี พร้อมเจาะช่องให้หัวจ่ายแอร์
รับออกแบบผลิต ติดตั้งงานท่อดักท์แอร์ด้วยทีมช่าง ที่มีความชำนาญ

รูปท่อดักท์แอร์

งานท่อดักท์แอร์ ราคาตามแบบ
งานท่อดักท์แอร์สังกะสี พร้อมเจาะช่องให้หัวจ่ายแอร์
รับออกแบบผลิต ติดตั้งงานท่อดักท์แอร์ด้วยทีมช่าง ที่มีความชำนาญ

รูปท่อดักท์แอร์

งานท่อดักท์แอร์ ราคาตามแบบ
งานท่อดักท์แอร์สังกะสี พร้อมเจาะช่องให้หัวจ่ายแอร์
รับออกแบบผลิต ติดตั้งงานท่อดักท์แอร์ด้วยทีมช่าง ที่มีความชำนาญ

รูปท่อดักท์แอร์

งานท่อดักท์แอร์ ราคาตามแบบ
งานท่อดักท์แอร์สังกะสี พร้อมเจาะช่องให้หัวจ่ายแอร์
รับออกแบบผลิต ติดตั้งงานท่อดักท์แอร์ด้วยทีมช่าง ที่มีความชำนาญ

รูปท่อดักท์แอร์

งานท่อดักท์แอร์ ราคาตามแบบ
งานท่อดักท์แอร์สังกะสี พร้อมเจาะช่องให้หัวจ่ายแอร์
รับออกแบบผลิต ติดตั้งงานท่อดักท์แอร์ด้วยทีมช่าง ที่มีความชำนาญ

รูปท่อดักท์แอร์

งานท่อดักท์แอร์ ราคาตามแบบ
งานท่อดักท์แอร์สังกะสี พร้อมเจาะช่องให้หัวจ่ายแอร์
รับออกแบบผลิต ติดตั้งงานท่อดักท์แอร์ด้วยทีมช่าง ที่มีความชำนาญ

รูปท่อดักท์แอร์

งานท่อดักท์แอร์ ราคาตามแบบ
งานท่อดักท์แอร์สังกะสี พร้อมเจาะช่องให้หัวจ่ายแอร์
รับออกแบบผลิต ติดตั้งงานท่อดักท์แอร์ด้วยทีมช่าง ที่มีความชำนาญ

รูปท่อดักท์แอร์

งานท่อดักท์แอร์ ราคาตามแบบ
งานท่อดักท์แอร์สังกะสี พร้อมเจาะช่องให้หัวจ่ายแอร์
รับออกแบบผลิต ติดตั้งงานท่อดักท์แอร์ด้วยทีมช่าง ที่มีความชำนาญ


งานท่อดักท์ในการติดตั้งสามารถใช้ท่อดักท์ได้หลายแบบ
1. ท่อกลมตะเข็บข้าง เหมาะกับงานท่อดักท์ส่งลม ท่อดักส์ระบายอากาศ ท่อปล่อง
2. ท่อสไปร่อน หรือ ท่อเกลียว มีทั้งแบบกลม และแบบรี เหมาะกับงานท่อดักท์ที่ต้องการความแข็งแรงสูง
3. ท่อเหลี่ยม เหมาะกับงานท่อดักท์ส่งลม ท่อดักระบายความร้อน
4. ท่อลมอ่อน (ท่อเฟล็กซ์) เหมาะกับงานท่อดักส์ส่งลม งานแอร์ ท่อลมอ่อน(ท่อเฟล็กซ์)นี้มีความยืดหยุ่นสูง
5. ท่อลมกึ่งแข็ง เป็นวัสดุอลูมิเนียมแข็ง สามารถดัด โค้ง งอได้


ลักษณะการใช้งานท่อดักท์
ท่อดักท์แอร์ / ท่อดักส์ / ท่อแอร์ / ท่อดัก นั้นมีส่วนสำคัญในระบบมาก ท่อดักท์แอร์ เป็นตัวนำพาอากาศ
ไปจ่ายในส่วนท่อต่างๆ ของตึก อาคาร ท่อดักส์สามารถควบคุมความเร็วและปริมาณอากาศได้ด้วย
ในงานออกแบบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศที่ต้องใช้ท่อลม (ท่อดักท์แอร์) ส่งลมไปยังส่วน
ต่าง ๆ ของอาคาร ท่อดักท์แอร์ เป็นตัวนำอากาศไปจ่ายตามจุดต่าง ๆ ของอาคาร

1. ท่อดักท์จ่ายลมเย็น (Supply Air Duct) เป็นท่อดักที่นำพาอากาศจากคอยล์เย็นไปจ่ายตามส่วนต่าง ๆ ของอาคาร

2. ท่อดักท์ดึงลมกลับ (Return Air Duct) มีลักษณะภายนอกเหมือนกับท่อดักจ่ายลมเย็น เพียงแต่มีหน้าที่นำเอาอากาศที่
จ่ายออกไปด้วยท่อดักจ่ายลมเย็นที่แลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศและมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น กลับมาที่คอยล์เย็นเพื่อแลก
เปลี่ยนความร้อนที่ผิวของคอยล์เย็นและอุณหภูมิลดลงและส่งไปจ่ายในห้องด้วยท่อดักท์จ่ายลมเย็นอีกครั้ง

3. ท่อดักส์ระบายอากาศ (Exhaust Air Duct) ทำหน้าที่ระบายอากาศภายในอาคาร นำมาทิ้งภายนออกอาคาร

4. ท่อดักส์ลมเติมอากาศ (Fresh Air Duct) ทำหน้าที่เติมอากาศให้กับห้อง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีเครื่องปรับอากาศ
เมื่อมีการระบายอากาศไปนอกอาคารก็ต้องมีการเติมอากาศเข้าไป เพื่อให้เป็นการระบายอากาศที่ถูกต้องไม่ควร
ติดตั้ง ช่องดูดอากาศอยู่ใกล้กับช่องระบายอากาศ เพราะอาจดูดอากาศเสียที่เพิ่งปล่อยออกนอกอาคารเข้า