ฉนวนใยแก้วชนิดแผ่น
ฉนวนใยแก้วแผ่น เป็นฉนวนชนิดแผ่น เป็นฉนวนใยแก้วที่ออกแบบสำหรับงานหุ้มท่อส่งลมเย็น หรือลมร้อน
ของอาคาร ห้างสรรพสินค้า โรงงาน สำนักงาน เป็นต้น เพื่อรักษาอุณหภูมิของท่อลมให้คงที่และ
สม่ำเสมอ

ฉนวนใยแก้ว ชนิดหุ้มท่อส่งลมเย็น ติดวัสดุปิดผิวอย่างดี จึงติดแน่นกับเนื้อฉนวน ไม่เลื่อน หลุดง่าย
คงทน ติดตั้งได้สะดวกและสวยงาม

ประโยชน์การใช้งาน ของฉนวนใยแก้ว
1. ฉนวนใยแก้ว รักษาความร้อน เย็น ฉนวนที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ สามารถป้องการการสูญเสียความ
เย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้รักษาอุณหภูมิในท่อลมได้คงที่และสม่ำเสมอ จึงช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า
ของอาคารและดรงงานที่มีเครื่องปรับอาการ
2. ฉนวนใยแก้ว ช่วยดูดซับเสียง ที่เกิดจากการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้บริเวณโดยรอบเงียบสงบ
3. ฉนวนใยแก้ว ช่วยป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำ
4. ฉนวนใยแก้ว เป็นฉนวนที่มีน้ำหนักเบา ทนทานต่อแรงดึง ไม่ฉีกขาดง่าย คืนตัวได้ดีเมื่อได้รับ
แรงกด
5. ฉนวนใยแก้ว ไม่ลุกติดไฟและไม่มีควัน จึงไม่เป็นชนวนก่อให้เกิดอัคคีภัย
6. ต้านทานเชื้อรา ไม่เป็นแหล่งอาศัยของแบคทีเรีย
7. ฉนวนใยแก้ว ผลิตจากเส้นใยแวเป็นวัสดุไม่เสื่อมสภาพ จึงคงความเป็นฉนวนได้ยาวนาน


ความหนาแน่น
(กก./ม3)
ความหนา
(มม.)
ขนาด
(ม.)
ราคา
(บาท)
16 k.251.22x30.501,925
16 k.501.22x15.25 1,560
24 k.251.22x30.50 2,480
24 k.501.22x15.25 2,120
32 k.251.22x30.50 1,510
32 k.501.22x15.25 2,640

ฉนวนใยแก้วหุ้มท่อ เป็นฉนวนที่ผลิตจากเส้นใยแก้วยึดเกาะด้วยกาวชนิดพิเศษขึ้นเป็นรูปท่อ
มีทั้งชนิดปิดผิวและไม่ปิดผิวหน้าด้วยอลูมิเนียมฟอล์ย ติดตั้งง่าย ทำงานได้รวดเร็ว

ประโยชน์การใช้งาน ของฉนวนใยแก้ว
1. เป็นฉนวนหุ้มท่อแบบสำเร็จรูปมีความหนาสม่ำเสมอ จึงสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดีเยี่ยม
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
2. ประหยัดพลังงาน ไม่ยืดหดตัวรอยต่อติดได้สนิท ป้องกันการรั่วไหลของความร้อนและ
ความเย็น
3. ป้องกันการเกิดหยดน้ำ

<< ย้อนกลับ      หน้าถัดไป >>