งานติดตั้ง ระบบปรับอากาศ ท่อลม ท่อดูดอากาศ และ พัดลมดูดควันจากเครื่องเชื่อม บัดกรีตะกั่ว

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกชมตัวอย่างงานของทางบริษัทได้จากหัวข้อด้านล่างนี้


แอร์ไดกิ้น (DAIKIN) เป็นแอร์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทย เป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้า อีกทั้งแอร์ไดกิ้น

มีเครื่องปรับอากาศหลายรุ่น ทั้งเหมาะกับงานบ้าน ออฟฟิศ สำนักงาน

แอร์ไดกิ้น ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง FHC_NU/PU series Super Cassette Type

เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN เป็นแอร์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทย รับประกันคุณภาพ


 

ชื่อรุ่น

ขนาด

ราคาติดตั้ง

Fancoil

Condensing

บีทียู

เงินสด

FHC18NUV2S

R18NUV2S

18,000

51,500

FHC24NUV2S

R24NUV2S

23,000

60,500

FHC30PUV2S

R30PUV2S

30,000

67,500

FHC36NUV2S

R36PUV2S

36,000

72,500

FHC42PUV2S

R42PUV2S

42,000

77,500

 

OPTION

แอร์ไดกิ้น

รีโมทคอนโทรลมีให้เลือกใช้แบบมีสายและแบบไร้สาย

 

ติดตั้งชุดรับสัญญาณรีโมท เพิ่มเข้ากับชุดภายใจโดยรีโมทคอนโทรล

แบบไร้สาย และชุดรับสัญญาณ จำหน่ายรวมกัน

            หมายเหตุ สายรีโมทคอนโทรล ไม่ได้รวมอยู่ ต้องจัดหาเอง

แอร์ไดกิ้น ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง FCNQ Cassette Type (Round Flow)
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN เป็นแอร์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทย รับประกันคุณภาพ


 

ชื่อรุ่น

ขนาด

ราคาติดตั้ง

Fancoil

Condensing

บีทียู

เงินสด

FCNQ13MV2S

RNQ13MV2S

     13,600

 ราคาพิเศษ

FCNQ18MV2S

RNQ18MV2S

     18,000

 ราคาพิเศษ

FCNQ24MV2S

RNQ24MV2S

     24,000

 ราคาพิเศษ

FCNQ30MV2S

RNQ30MV2S/Y2S

     30,000

 ราคาพิเศษ

FCNQ36MV2S

RNQ36MV2S/Y2S

     36,000

 ราคาพิเศษ

แอร์ไดกิ้น ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง ระบบอินเวอร์เตอร์ FCQ Cassette Type (Round Flow)
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN เป็นแอร์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทย รับประกันคุณภาพ

 


 

 

ชื่อรุ่น

ขนาด

ราคาติดตั้ง

Fancoil

Condensing

บีทียู

เงินสด

FCQ30LUV2S

RZR30LUV2S/Y2S

     30,000

 ราคาพิเศษ

FCQ36LUV2S

RZR36LUV2S/Y2S

     36,000

 ราคาพิเศษ

FCQ42LUV2S

RZR42LUY2S

     42,000

 ราคาพิเศษ

FCQ48LUV2S

RZR48LUY2S

     48,000

 ราคาพิเศษ

 
 

FUNCTION
แอร์ไดกิ้น    *ควบคุมอุณหภูมิง่ายดังใจ  ...ด้วยรีโมท คอนโทรลแบบไร้สาย

 

เครื่องปรับอากาศไดกิ้นแบบ ROUND FLOW ให้การกระจ่ายลมได้ถึง 360 องศา สร้างมาตรฐานรูปแบบใหม่ ของเครื่องปรับอากาศแห่งอนาคต